Οι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές έχουν υποχρέωση εκτός των άλλων υγειονομικών εξετάσεων, να προσκομίσουν και Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Η ύπαρξη μίας διαθλαστικής ανωμαλίας είναι κριτήριο απόρριψης στις Στρατιωτικές Σχολές. Ακόμα λοιπόν και αν ο υποψήφιος πληροί όλα τα κριτήρια εισαγωγής του σε μία τέτοια σχολή η ύπαρξη ενός διαθλαστικού σφάλματος ακόμα και με διόρθωση με γυαλιά ή φακούς επαφής (οπτική οξύτητα 10/10) δεν του επιτρέπει να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Κάθε μία από τις Στρατιωτικές Σχολές έχει τα δικά της κριτήρια όσον αφορά την οπτική οξύτητα που απαιτείται και σε μερικές από αυτές γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με γυαλιά ή φακούς επαφής αρκεί η οπτική τους οξύτητα με διόρθωση να μην είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται.

 1. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων)
  Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 2. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών)
  Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 3. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ)
  Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 4. Αεροπορία (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας)
  Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 5. Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών)
  Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 6. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων)
  Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 7. Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
  Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 8. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
  Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 9. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι)
  Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.
 10. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί)
  Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή
 11. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
  Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.
 12. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων)
  Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από (20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1,75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι μία διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm.

Φακοί επαφής και γυαλιά

Όλοι οι υποψήφιοι που φορούν φακούς επαφής θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα διορθωτικά τους γυαλιά και όχι τους φακούς επαφής.

Laser και διαθλαστικές ανωμαλίες
Πολλοί υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές σχολές καταφεύγουν στην επέμβαση με laser ώστε να διορθώσουν το διαθλαστικό τους πρόβλημα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η διόρθωση με laser είναι επιτρεπτή αφού δεν απαγορεύεται από την εγκύκλιο για τις περισσότερες στρατιωτικές σχολές. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η σχολή Ικάρων το τμήμα Ιπταμένων όπου αναφέρεται ρητά «δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση».

Επομένως οι διαθλαστικές ανωμαλίες δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο στη σταδιοδρομία νέων ανθρώπων. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις (LASIK και PRK), που είναι πλέον επεμβάσεις ρουτίνας για τον έμπειρο χειρουργό οφθαλμίατρο, έχουν εξελιχθεί σε επεμβάσεις υψηλής τεχνολογίας, ασφαλείς, ανώδυνες, με ταχεία ανάρρωση και εξαιρετικά προβλέψιμα αποτελέσματα.