Η οφθαλμίατρος είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΥΥ, επομένως στο ιατρείο είναι δυνατό να:

  • Εκδοθεί ηλεκτρονική γνωμάτευση για τη χορήγηση γυαλιών
  • Πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων
  • Εκδοθεί παραπεμπτικό για διενέργεια εξετάσεων (σχετικών με την ειδικότητα)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάλυψη της δαπάνης για γυαλιά οράσεως είναι τα εξής:

Ιατρική γνωμάτευση από τον οφθαλμίατρο (συμβεβλημένο ή πιστοποιημένο με τον ΕΟΠΥΥ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης).
Έγκριση της γνωμάτευσης από ελεγκτή ιατρό (εντός 15 ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης από τον οφθαλμίατρο) και εκτέλεση αυτής εντός ενός 30 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του ελεγκτή ιατρού.

Απόδειξη πώλησης από το οπτικό κατάστημα, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται το χορηγούμενο είδος.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη πώλησης από ταμειακή μηχανή, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου, τότε θα υποβάλλεται συμπληρωματικά της απόδειξης ταμειακής μηχανής και απόδειξη πώλησης από αθεώρητο μπλοκ του οπτικού.

Βεβαίωση του οπτικού με τη σφραγίδα και την υπογραφή του, στην οποία θα βεβαιώνει ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμάτευση του συγκεκριμένου ιατρού οφθαλμιάτρου, που εκδόθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με την επισήμανση ότι το χορηγούμενο είδος φέρει πιστοποίηση καταλληλότητας CE.

Οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), από τις οποίες θα γίνεται και η εκκαθάριση και απόδοση των αναφερόμενων ποσών.
Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στα Τμήματα Παροχών από τα οποία εξυπηρετούνταν μέχρι σήμερα.

Ποσά που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να ανανεώνουν τα γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια και τους φακούς επαφής τους κάθε δύο χρόνια. Δεν χορηγούνται γυαλιά και φακοί συγχρόνως.

Σε παιδιά έως 12 ετών, καλύπτονται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο έτη.

Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και σκελετός) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ και για κάθε φακό επαφής τα 25 ευρώ.

Επίσης, προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας γυαλιά για τους ασφαλισμένους άνω των 40 ετών, όχι όμως δύο ζευγάρια (ένα μυωπίας και ένα πρεσβυωπίας).