• Αντιμετώπιση βλεφαρίτιδας
  • Έλεγχος αντίληψης χρωμάτων
  • Πλήρης μελέτη γλαυκώματος
  • Έλεγχος ξηροφθαλμίας
  • Πλήρης αξιολόγηση για LASER